Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man använda allt i ett startkopplaren Tesys U på AC 1 last ?

Ja du kan använda Tesys U på resistiv last, denna produkt är då AC41 vilket motsvarar för kontaktorer AC1.
Till din anläggning så ska du givetvis beakta både termisk likväl som magnetsik tripkarakteristik och förutom för
skyddsmodulen LUCM som har ställbar magnetisk karakteristik så får du 14,2* Ir på de övriga.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?