{}

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Sök med nyckelord eller ställ en fråga","searchBtn":"Sök","error":"Ange ett sökord"}}

Vilken typ av HMIGTO skall jag ersätta en XBTGT-skärm med?

Old range XBTGT    New range HMIGTO    Mech.adaptor      Old range XBTGT    New range HMIGTO    Mech.adaptor
XBTGT1100      ->        HMIGTO1300                                    XBTGT2120      ->        HMIGTO2310
XBTGT1130      ->        HMIGTO1310                                    XBTGT2130      ->        HMIGTO2310
XBTGT1105      ->        HMIGTO1300                                    XBTGT2220      ->        HMIGTO2310
XBTGT1135      ->        HMIGTO1310                                    XBTGT2330      ->        HMIGTO2310
XBTGT1335      ->        HMIGTO1310                                    XBTGT4230      ->        HMIGTO4310
XBTGT2110      ->        HMIGTO2300                                    XBTGT4330      ->        HMIGTO4310
XBTGT5230      ->        HMIGTO5310  XBTZGC04                  XBTGT6330      ->        HMIGTO6310
XBTGT5330      ->        HMIGTO5310

Bilagor

Var det här till hjälp?

Utforska mer
Utforska mer