Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Får man ansluta s.k flexibla (mångtrådiga) ledare i Schneiders 2-vägs vägguttag eller enbart "FK" och "EK"?

 IEC60884-1  är den bas-standard efter vilken våra vägguttag är provade. I paragraf 12.2.7 (nedan) säger man dessvärre att anslutningarna för fast monterade uttag endast provas (och därmed endast godkänns) för EK och FK. Den svenska standarden  SS4280834 (med eventuella nationella avvikelser från IEC60884-1) säger samma sak. Så anslutningarna hos 2vvu (och hos våra övriga vägguttag), därför endast godkända för anslutning med EK och FK.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?