Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken ström klarar ingångarna på strömmätrelä typ RM35JA**** ?

Nedanstående värden gäller vid omgivnigstemperatur på 25°C

RM35JA31MW
Strömspik på max 1 sek.

E1-M  1A
E2-M  5A
E3-M  8A
Kontinuerlig överström
E1-M  0,4A
E2-M  1A
E3-M  2A

RM35JA32MW
Strömspik på max 1 sek.
E1-M  17A
E2-M  20A
E3-M  40A
Kontinuerlig överström
E1-M  3A
E2-M  11A
E3-M  16A
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?