Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det någon ersättande produkt för Gränslägesbrytare XCKP518 ?

XCKP518 har utgått ur sortimentet och kan ersättas med följande produkt:
XCKP2518P16, E-nr: 3818133

Använd med fördel vårt webbaserade verktyg "Product Substitution Tool" för vägledning vid ersättning av utgångna produkter:
http://www.schneider-electric.com/tools/substitution/ww/en

(Verktyget fungerar för hela industrisortimentet och inte enbart gränslägesbrytare!)
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?