Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är "Demo Mode/Demoläge" i Masterpact MTZ-appen?

Demo mode/Demoläge simulerar hur det kan se ut när man ansluter från Masterpact MTZ-appen till en brytare.

Demo Mode har några begränsningar.
  • Fjärrmanövrering är inte möjlig
  • Användning av Manöverassistent eller Återstartsassistent är inte möjlig
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?