Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Krävs det 230V matning till potensiometer för 1-10V?

Nej det krävs inte matning till potensiometern för 1-10V. Den får sin styrsignal från de ansluta donen. Om man önskar till/frånslag via strömställarfunktionen i potensiometern då drar man ner en fas för strömställaren.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?