Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man mata era ACB brytare underifrån?

Masterpactbrytarna kan få sin strömförsörjning antingen ovanifrån eller underifrån utan att prestandan påverkas.Det man behöver tänka på är att om man har ett energiskydd(ex,Micrologic5.0 E ellerP) så måste man ändra matningsriktining i skyddet.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?