Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur lång kan axeln vara för förlängt vridhandtag på era NSX brytare?

Det förlängda vridhantaget består av en basenhet som monteras på effektbrytaren (ersätter frontkåpan).Förlängningsaxeln kapas efter behov.
Avståndet mellan botten på effektbrytaren och dörren på skåpet kan vara:
¤ 185-600 mm för Compact NSX100-250
¤ 209-600 mm för Compact NSX400-630
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?