Teknisk FAQ

Ställ en fråga

TM221 startar inte i RUN när batteri saknas, hur?

Under Task och behavior.
Välj "Unconditional start in run" inte enbart "start in run"
I SoMachine Basic i hjälpen skriv under index application. Välj application behavior configuration. Där står detta.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?