Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ta bort system messages i VijeoDesigner och dess paneler?

System messages vissas i regel i underkant på skärm vid t.ex. kommunikations fel.
Om man inte vill att denna typ av larm ska visas för operatören kan kan ta bort denna visningen.
I PropertyInspector fönstret för Alarms & Events kan detta ställas av.
Längst ner i PropertyInspector fönstret finns "Show system Error Window". Välj "No" för det. 
Sedan kan man visa system errors på en sida. Finns i Toolchest under diagnostic.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?