Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur nedgradera Magelis GT/GTU/GTO till lägre firmware

Vi laddning av applikation i en Magelis GT/GTU/GTO/STO/STU panel laddas också en firmware motsvarande versionen på VijeoDesigner. Det kan inträffa att man vill jobba med en tidigare version av VijeoDesigner och då kan man inte ladda ner applikationen med en sladd anslutning, om firmware är nyare. Då kan man använd laddning via USB minne. Välj nedladdnings metod File system. Sätt i ett tomt USB minne i datorn med VijeoDesigner. Tala om vilken port USB-minnet är anslutet på. Ladda ner applikationen. Flytta USB minnet till operatörspanelen. Panelen upptäcker en ny applikation och frågar om den ska ladda den. Klart.  
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?