Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Twido backup minne

TWDXCPMFK32 heter backup minne för Twido PLC. Det är endast avsett att användas för backup och återladdning i PLC. 
TWDXCPMFK64 är ett expantions minne för att utöka applikations minnet i en Twido PLC. När det används som expantion måste det alltid sitta i PLC-n.
TWDXCPMFK64 kan även användas som ett TWDXCPMFK32 backupminne, men då för max 32k.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?