Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur kopiera Advantys STB noder i projekt.

I projekt med advantys STB noder förekommer det ofta att man önskar göra flera likvärdiga noder. I bifogat dokument finns 2 metoder hur man kan göra.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?