Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Går det att justera ljustiden på den externa displayen VW3A1101 som sitter på Altivar 61 och Altivar 71 ?

För att ändra ljustiden på displayen VW3A1101 gör följande
1. Välj meny 2 ACCESS LEVEL , ändra till EXPERT
2. Välj meny 7 DISPLAY CONFIG
3. Välj meny 7.4 KEYPAD PARAMETERS
4. Ändra keypad stand-by till 0 min = alltid tänd
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?