Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur kan jag få vredet på en ATV320 att fungera som en potentiometer ?

Dessa Parametrar behöver ändras för att vredet i fronten skall fungera likt en Potentiometer:
 
välj följande:
 
Config--> Full --> I_O- -->tCt --> LeL (från trn till LeL)
Confiq--> Full --> CtL --> FR1 --> AiUi (från Ai1 till AiUi)
Confiq--> Full --> CtL --> CHCF --> sep (från Not Sep till sep)
 
Detta gör att när du sätter startsignal via +24 - Di1 ( eller Di2 för back)så visar frekvensomvandlare 0.0 i displayen pga att den inte har någon analog hastighetreferens inkopplad på Analog ingångarna.
Tryck då 2ggr på ratten då kan du styra frekvensreferensen via ratten.
Arbetsområdet för ratten (potentiometern) ställs mellan LSP och HSP
fabriksinställningen är 0-50Hz dvs LSP står på 0,0Hz och HSP på 50Hz
 
OBS! Referensen visas i 0-100% vid denna typ styrning.
Dessa inställningar kan ej ändras om startsignal är satt till frekvensomvandlaren. Dvs +24V på Di1 framåt alternativt Di2 back.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?