Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken är min belastning på hjälpkontakt i Tesys kontaktor LC1D09P7 ?

min belastning är
Umin = 17V
Imin = 5mA
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?