Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad ska jag använda för kommunikation mellan TSX37 Micro och PC?

PLC TSX37 Micro med TSX3710, TSX3721 och TSX3722 ansluts med.
TSXCUSB485    E-nr: 4508467    USB-adapter för RS485 RJ45         
TSXCRJMD25    E-nr: 4508468    Prog.kabel f. TSXCUSB485 RJ45 - MiniDin

Samma anslutning används till TSX Premium.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?