Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken sorts kabel skall användas till nivågivare LA9RM201 ?

Av monteringspraktiska skäl rekommenderar vi en 2-ledarkabel av koaxialtyp, max 6.3mm² tvärsnittsarea per ledare.
Rent elektriskt kan man dock ansluta i princip vilken 2-ledarkabel som helst, se länkad inkopplingsinstruktion för förtydligande.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?