Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad innebär kabelmaterialet "PvR" till induktiv givare XS618B1DAL2 ?

Våra induktiva givare med fastgjuten kabel har kabelmaterial av antingen PvR eller PVC som standard.
Nedan följer en kort förklaring av de olika kabelmaterial som vi kan erbjuda:

PUR - Halogenfri kabel för tuffa, industriella miljöer.
Generellt hög tålighet mot kemikalier, olja och mekanisk åverkan.

PVC - Standardkabel för enklare applikationer.
Begränsad tålighet mot kemikalier och mekanisk åverkan.

PvR - Förstärkt variant av PVC-kabel.
Inblandning av nitrilgummi ger den bättre beständighet mot bl.a smörjmedel, dock inte på samma nivå som PUR-kabel.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?