Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur är kontaktfunktionen beskriven för era kodade magnetbrytare XCS-DM ?

Kontaktfunktionen är beskriven när magneten är i kontakt med läsaren, dvs. grinden/dörren stängd innebär opåverkat läge.

Se länkat katalogutdrag för produktöversikt.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?