Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man köra ATV320 med Unity och CANopen Motion function block, MFB?

I Unity V11.1 finns ännu inte ATV320 för Motion Function Block, MFB. Det finns ej heller ännu någon speciell EDS fil för ATV320 och MFB.
Det går att välja ATV32 MFB. I Boot setup i konfigurationen av ATV320 i CANopen, ta bort Device Type och Device Identity testen.
EDS fil för ATV320 och MFB finns inte när detta skrivs i maj 2017, det kan komma senare och då installerar men det.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?