Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Går det att programmera en Zelio logic i drift?

Det går inte att programmera den i drift.
Man kan ändra vissa parametrar  i drift men inte program.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?