Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Varför saknas mfc140.dll när jag startar Local Test Utility LTU v10.0.0?

När LTU (Local Test Utility) v10.0.0 startas för första gången kan man få ett felmeddelande om att filen mfc140.dll saknas. Installationen är beroende av ett mjukvarubibliotek från Microsoft, men på grund av att Microsoft har gjort om mjukvarubiblioteket saknas nödvändiga filer.

För att lösa problemet kan de filer som saknas installeras i efterhand.

Tillvägagångssättet för att installera filerna beror på om datorn kör 32- eller 64-bitars version av Windows.
 

32-bitar
Kopiera System32.7z till Skrivbord. Packa upp filen. En mapp som heter System32 skapas på Skrivbord. Kopiera innehållet i mappen (14 filer) till den mapp där LTU är installerat, t.ex. C:\Micrologic\Utility\LTU_A\Exe\. Observera att endast filerna (ej mappen) ska kopieras till målmappen "..\Exe".

64-bitar
Kopiera SysWOW64.7z till Skrivbord. Packa upp filen. En mapp som heter SysWOW64 skapas på Skrivbord. Kopiera innehållet i mappen (14 filer) till den mapp där LTU är installerat, t.ex. C:\Micrologic\Utility\LTU_A\Exe\. Observera att endast filerna (ej mappen) ska kopieras till målmappen "..\Exe".

Starta LTU. Ibland kan omstart av datorn vara nödvändig.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?