{}

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Sök med nyckelord eller ställ en fråga","searchBtn":"Sök","error":"Ange ett sökord"}}

Does Schneider Electric offer a replacement for VW3M8123R50?

The Lexium 23 encoder cable VW3M8123R50 is obsolete but there is a direct replacement from Lexium 28 product line.

Use VW3M8D1AR50 as replacement for VW3M8123R50

rev 6-11-18

Var det här till hjälp?