Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan jag ansluta en enfasgrupp till TeSys motorstarter TeSys U ?

Ja, men man måste använda skyddsmodul LUCD...
Koppla in lasten på ytterfaserna (L1 och L3) på grundenheten.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?