Teknisk FAQ

Ställ en fråga

FX - Olika larmdonskaraktärer

I detta fall skall vi ha en ton vid brand och en annan ton vid gaslarm som aktiveras via ingång start utrymningslarm..
Se bifogad PDF fil för instruktion.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?