Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilka Premium PL7 CPU-er kan uppgraderas till Premium Unity

TSXP571x3 kan inte uppgraderas, Köp ny processor TSXP571x4 
 
Processor Type PV (Product Version) SV (Software Version) Equivalent Processor Types in Unity Pro
TSX P57 203M ≥ 01 ≥ 5.0 TSX P57 204M
TSX P57 253M ≥ 01 ≥ 5.0 TSX P57 254M
TSX P57 2623M ≥ 01 ≥ 5.4 TSX P57 2634M
≥ 01 2.0, 2.1
TSX P57 303M ≥ 01 ≥ 5.0 TSX P57 304M
TSX P57 353M ≥ 01 ≥ 5.0 TSX P57 354M
TSX P57 3623M ≥ 01 ≥ 5.4 TSX P57 3634M
≥ 01 2.0, 2.1
TSXP572823 kan inte uppgradeeras. Processorer med FIPIO o Ethernet port finns inte för Unity. Man får använda en TSXP57254 och en separat TSXETY4103 (ethernet).
TSXP574xx3 kan inte uppgraderas. Motsvarande i Unity TSXP574xx4 har fått annolund hårdvara.

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?