Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esgraf, Hur redigerar man "Sektionlinjer"

När man är i "urkopplat läge" (redigeringsläge) trycker man <TAB> för att växla till de olika sektionslinjerna respektive övriga komponenter.

Den sektionslinje som kan redigeras för tillfället visas med blå färg, övriga visas med grå färg. Genom att trycka upprepade gånger på <TAB> stegar man mellan de olika sektionslinjerna och komponentredigering.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?