Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Var ansluter jag programmeringskabeln på en ESA?

Svar: På det långsmala kortet med larmdonsutgångar.
Se bild.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?