Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur visa Quantum I/O Map Status Byte

Till I/O korten för Quantum finns en status byte till varje kort. För en Quantum rack med 16 kort och 2 rack totalt blir det 32 bytes eller 16 ord och det blir %IWnn.
Dubbelklicka på Local Quantum Drop, Remote IO Quantum Drop eller Distributed IO Quantum Drop

Konfigurera vilka %IW som ska visa status.
Se bifogat dokument.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?