Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur skapar du ett SoMachine-arkiv i SoMachine v4.1 eller 4.2?

För att skapa ett SoMachine-arkiv i SoMachine v4.3 ( eller i 4.2 eller 4.1 ) måste du navigera till SoMachine Central / topp vänster grön knapp / Spara projekt som ... / Spara arkiv ...
Arkiv filen behövs när ett projekt ska flyttas till annan dator eller just att det ska arkiveras, och man inte vet i vilken dator det senare ska öppnas i.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?