Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur felsöka online anslutning mot SoMachine PLC

Se bifogat dokument hur ansluten PLC ser ut mot i datorns enhets hanterare.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?