Teknisk FAQ

Ställ en fråga

I vilket material är givarlinsen gjord av på våra ultraljudsgivare?

Linsen är gjord av epoxy
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?