Teknisk FAQ

Ställ en fråga

finns tillgänglig Drivrutin för Zelio USB kabel?

Det har kommit en ny version av USB kabel till Zelio (version H2.0)
Detta på grund av att man blivit tvungen att byta ut en komponent i kabeln.
Detta medför att man måste ha nya drivrutiner för den nya kabeln. 
Man kan ha både nya och gamla drivrutiner installlerade samtidigt i datorn
Drivrutinen finns i mjukvaran 5.1 och senare eller som en separat fil

Länk till drivrutin:
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/DriverSR2USB01_H2/

Länk till mjukvaror:
​https://www.schneider-electric.se/sv/download/range/542-Zelio%20Soft/?docTypeGroup=267116029-Mjukvara%2FFirmware
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?