Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är det för skillnad på skärmad resp. oskärmad induktiv givare ?

Skärmad (flush) = Kan monteras helt infälld/nedfällt
Oskärmad (non-flush) = Behöver fritt utrymme runt givarhuvudet.

För exakta montagemått hänvisar vi till produktkatalogen för resp. givare.

Skärmade givare har en smalare "träffbild" och kortare mätavstånd (jämfört med oskärmade givare) och generellt behövs inget fritt utrymme runt givarhuvudet för att säkerställa störningsfri detektering.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?