{}

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Sök med nyckelord eller ställ en fråga","searchBtn":"Sök","error":"Ange ett sökord"}}

Vad är det för skillnad på skärmad resp. oskärmad induktiv givare ?

Skärmad (flush) = Kan monteras helt infälld/nedfällt
Oskärmad (non-flush) = Behöver fritt utrymme runt givarhuvudet.

För exakta montagemått hänvisar vi till produktkatalogen för resp. givare.

Skärmade givare har en smalare "träffbild" och kortare mätavstånd (jämfört med oskärmade givare) och generellt behövs inget fritt utrymme runt givarhuvudet för att säkerställa störningsfri detektering.

Bilagor

Var det här till hjälp?

Utforska mer
Produkt:
XS618B1PAL2
Utforska mer
Produkt:
XS618B1PAL2