Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur väljer jag in funktionen Öka/Minska (+/-Speed) på en ATV32/320?

 Under dessa förutsättningar:
Di1 Framåt
Di2 Bakåt
Di3 Öka med tryckknapp via digital ingång
Di4 Minska med tryckknapp via digital ingång
 
Gå till menyn Command
Gå till FR2 och välj uPdt (+/- Speed) tryck sedan Esc för att återgå till CtL menyn.
Under CtL välj parameter rFC och sätt den till FR2.
 
Därefter backa ut till huvudmenyn under Full och välj meny Fun
Gå in i menyn Upd (+/- Speed)
välj Usp för Öka funktion (Li3) dvs Di3
välj  Dsp för Minska funktion (Li4) dvs Di4
välj Str till EEP för att frekvensomvandlaren skall spara senaste valda hastighetsreferäns.
 
Sammanfatttning:
Conf->Full->CtL->FR2 till uPdt
Conf->Full->CtL->rFC till FR2
 
Conf->Full->Fun->Upd->Usp->Li3
Conf->Full->Fun->Upd->Dsp->Li4
Conf->Full->Fun->Upd->Str->EEP
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?