Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ställer jag in back funktionen på ATV212?

 Gå till parameter F311 under F--- menyn och ändra värde till 0 (forward & reverse)
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?