Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur aktiverar jag backfunktionen på en ATV12?

Aktivera parameter rrS till L2H för back via Li2
 
Navigera följande genom att trycka på ratten (Enter) och sedan vrida och trycka sig fram i följande ordning:
 
 Conf-> Full-> Fun-> rrS->L2H (från No till L2H)
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?