Teknisk FAQ

Ställ en fråga

varför får jag PRA status på ATV61/71 i displayen?

 Vid leverans så sitter en bygel mellan +24 och PWR.
 
Säkerhetsfunktionen Power Removal (PRA) blir aktiv om PWR-ingången inte är ansluten till +24 V, motorn kan ej startas
och frekvensomvandlare låser sig i status PRA.
(enligt säkerhetsföreskrifterna i EN954-1 och IEC/EN61508)
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?