Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Jag letar efter gränslägesbrytare XCKD, men hittar ingenting på er hemsida. Har produkten utgått, finns det någon ersättare?

XCKD är själva familjenamnet på produkten, och är inte ett komplett beställningsnummer.
Genom att titta på sidorna av produkten, samt de ingående delarna, kan man läsa ut funktionen och vilka delar den består av. (Se bild nedan för exempel.)

Gränsläget finns oftast som komplett produkt (inkl. kropp, huvud, manöverdel) men kan också köpas i lösa delar.
Komplett produkt börjar med XCKD som efterföljs av 4-6 siffror/bokstäver, se exemplet nedan:
  • Komplett produkt = XCKD2118P16
  • Lösa delar = ZCD21 + ZCE01 + ZCY18 + ZCDEP16
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?