Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Jag letar efter gränslägesbrytare XCKJ, finns det någon ersättare?

XCKJ är själva familjenamnet på produkten, och är inte ett komplett beställningsnummer.
Genom att titta på sidorna av produkten, samt de ingående delarna, kan man läsa ut funktionen och vilka delar den består av. (Se bild nedan för exempel.)

Gränsläget finns oftast som komplett produkt (inkl. kropp, huvud, manöverdel) men kan också köpas i lösa delar.
Komplett produkt börjar med XCKJ som efterföljs av 4-6 siffror/bokstäver, se exemplet nedan:
  • Komplett produkt = XCKJ10511
  • Lösa delar = ZCKJ1 + ZCKE05 + ZCKY11
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?