Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan jag byta ut manöverhuvudet på mitt gränsläge XCMN2115L1?

Det går inte att byta ut ingående delar i XCMN-serien.
Motsvarande, "byggbara" gränsläge med utbytbara delar finns i XCMD-serien och heter XCMD2115L1.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?