Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan jag byta ut manöverhuvudet på mitt gränsläge XCKN2145P16 ?

Det går inte att byta ut ingående delar i XCKN-serien.
Motsvarande, "byggbara" gränsläge med utbytbara delar finns i XCKP/XCKD-serien och heter XCKP2145P16 eller XCKD2145P16.

XCKP = Plast
XCKD = Metall
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?