Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan jag byta ut manöverhuvudet på mitt gränsläge XCNT2145P16 ?

Det går inte att byta ut ingående delar i XCNT-serien.
Motsvarande, "byggbara" gränsläge med utbytbara delar finns i XCKT-serien och heter XCKT2145P16.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?