Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur stor LED belastning kan man ansluta på Dimmer E1370604

Max 200W bakkants- styrda LED
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?