Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken jordfelsbrytartyp sitter i uttag E1820262?

Jordfelsbrytarna är av typ A vilket innebär att de löser ut för både växelströmsfelströmmar och pulserande likströmsfelströmmar.

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?