Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det någon LED universaldimmer i Renova?

Ja det finns, E1360258 vit samt E1360259 svart
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?