Teknisk FAQ

Ställ en fråga

SoMachine mjukvaran, hur kommer man igång?

I bifogat dokument finner du tips om hur man kan skapa ett projekt i SoMachine.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?