Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Ställa in effektriktning i Masterpact MTZ

Inställningen av effektriktning i Masterpact MTZ med Micrologic X kan göras på två sätt.
 1. Genom reläskyddets menysystem via fronten på brytaren.
 2. Genom Ecoreach (dator och mjukvara).
Inställningen kan inte göras genom mobilappen Masterpact MTZ.

Reläskyddets menysystem
 1. Gå till huvudmeny Home genom att trycka på hemknappen längst till höger.
 2. Bläddra till menyvalet Configuration och tryck OK.
 3. Bläddra till Network och tryck OK.
 4. Bläddra till Power Sign och tryck OK.
 5. Tryck OK.
 6. Ändra tecken på effektriktning med + eller -.
 7. Tryck OK.
 8. Tryck ESC eller Home (hemknappen).
 9. Välj Y för att spara valet, N för att inte spara.
Ecoreach
 1. Se till att datorn har åtkomst till brytaren genom USB-kabel eller kommunikation.
 2. Starta Ecoreach och upprätta anslutning till brytaren.
 3. Välj att starta modulen Configure genom att trycka Launch.
 4. Läs in brytarens inställningar genom att trycka Write to project.
 5. Under fliken General finns valet Power sign.
 6. Välj Direct för matning uppifrån och ner eller Inverted för matning nerifrån och upp.
 7. Spara inställningarna till brytaren genom att trycka Write to device.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?